Over het Hazewinkelfonds

Over ons

De Stichting Hazewinkelfonds is op 2 juni 1988 opgericht ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden. Het fonds ontleent zijn naam aan de grondlegger van het Nieuwsblad, Ruurt Hazewinkel Jzn (1855-1940).

Bestuur

Het bestuur van het Hazewinkelfonds bestaat uit de volgende leden:

Mathie Goudkuil (voorzitter)
Ina van der Stap (secretaris)
Ed Jansen (penningmeester)
Gerrit van der Veen (vicevoorzitter)
Henry Perdok (algemeen bestuurslid)

Het Hazewinkelfonds werkt nauw samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) in Groningen en Drenthe, die tevens het secretariaat voor het Hazewinkelfonds verzorgt. Medewerkers zijn Gea Maring en Iris van der Heide.

Budget

Jaarlijks kan het fonds tot een bedrag van ca. € 100.000 aan aanvragen honoreren.
De bijdrage varieert van € 50 tot maximaal € 5.000. Het fonds ontvangt jaarlijks ongeveer 200 aanvragen waarvan 2/3 deel voor een bijdrage in aanmerking komt.

Beleidsplan

De huidige statutaire doelstellingen liggen ten grondslag aan het giftenbeleid voor de periode 2014-2019.

Overige gegevens

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 410112428, RSIN-nummer 800670243. Het Hazewinkelfonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Netwerk

Het Hazewinkelfonds is niet het enige fonds waarop je een beroep kunt doen. Wij willen hier ook het  Dekkers-Fonds noemen, Bluyssen fonds, Pape-fonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en SUN Groningen en Drenthe.

Ook de medewerkers van het maatschappelijk werk en de Sociale Diensten spelen een belangrijke rol. Zij zijn niet alleen op de hoogte van de wettelijke regelingen maar ook van de aanvullende mogelijkheden van de verschillende fondsen.
Wij willen graag met deze hulpverleners samenwerken. Daarom nodigen wij hen uit contact met ons op te nemen. Zo kunnen we de mensen die de steun van het Hazewinkelfonds goed kunnen gebruiken, beter bereiken én beter bedienen.

Contact

info@hazewinkelfonds.nl

Aanvraag indienen

Alleen medewerkers van instellingen op sociaal-maatschappelijk of financieel terrein kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen.

Bekijk aanvraagprocedure