Voor wie is het fonds?

Voor wie is het fonds

Het Hazewinkelfonds is een sociaal noodfonds voor mensen in Groningen en Drenthe. Het fonds kan financiële ondersteuning bieden in de vorm van een eenmalige gift. Dat kan als er geen beroep kan worden gedaan op wettelijke regelingen of andere voorzieningen of als deze niet toereikend zijn.

Alleen sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen voor hun cliënten een aanvraag doen bij ons fonds. Wij honoreren geen aanvragen van sportverenigingen, van organisaties voor cultuur- en kunstbeoefening en van onderwijsinstellingen.

Ken je als hulpverlener iemand die wel een financieel steuntje in de rug kan gebruiken, denk dan eens aan ons.

Aanvraag indienen

Alleen medewerkers van instellingen op sociaal-maatschappelijk of financieel terrein kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen.

Bekijk aanvraagprocedure