Waarvoor kun je een gift krijgen?

Waarvoor kun je een gift krijgen

Mensen kunnen te maken krijgen met problemen op het gebied van inkomen en gezondheid die zonder hulp van derden niet zijn op te lossen. Soms is het dan niet mogelijk om gebruik te maken van een (overheids)regeling. In zo’n geval kan het Hazewinkelfonds mogelijk een handreiking bieden.

Het fonds kan een bijdrage verstrekken in de aanschaf van een koelkast of fornuis, keukenspullen, meubilair, een computer of een laptop. Ook een bijdrage in de verhuiskosten is mogelijk. Verder kunnen wij op medische indicatie bijdragen in de kosten van aanschaf van een rolstoelbus, een elektrische fiets of een traplift. Een bijdrage in tandartskosten is eveneens mogelijk. Ten slotte, als er schulden zijn en er is een schuldhulpplan, kan het fonds een bijdrage leveren als uithuiszetting of afsluiting van water en energie dreigt.

Waarvoor niet

Om misverstanden te voorkomen vind je hieronder een (niet volledig) overzicht van zaken die niet onder de doelstelling van ons fonds vallen. Aanvragen daarvoor kunnen we dan ook niet honoreren.

 • Regelmatig terugkerende kosten (huishoudgeld, bewindvoering);
 • Onderhoud aan de eigen woning tenzij in bepaalde gevallen met het oog op de bewoonbaarheid van die woning;
 • Aanpassing of onderhoud van dorpshuizen, scouting;
 • Hobby’s, sport, reizen, vakantie;
 • Medische ingrepen en therapieën (al dan niet medisch);
 • Naturalisatie;
 • Overlijden;
 • Aanpassingen aan de tuin;
 • Hulphonden;
 • Schulden;
 • Boetes van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

 

Bij twijfel of het zinvol is om een aanvraag in te dienen, adviseren wij je van tevoren contact op te nemen met het secretariaat van het Hazewinkelfonds.

Aanvraag indienen

Alleen medewerkers van instellingen op sociaal-maatschappelijk of financieel terrein kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen.

Bekijk aanvraagprocedure